Aqua Tropikal Doğal Kaynak Suyu olarak, hammadde temininden ürünün tüketici tarafından kullanımına kadar geçen tüm aşamalarda ambalajlanmış doğal kaynak suyu sektöründe ürettiğimiz her üründeki hedefimiz; tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uyarak üretim yapmaktır. Bu doğrultuda;

  • Doğal kaynak sularının ambalajlanması, pazarlanması ve satışında tabi olduğumuz yasal şartlar, yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde hareket etmeyi,
  • Ürünlerimizin yüksek kalite ve gıda güvenliği standartlarına uygun, tüketicilerin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılıyor olmasını,
  • Tüm ürünlerimizin hammaddenin temininden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda ölçülebilir standartları karşılayacağını ve global güncel Gıda Güvenliği risklerini (Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik vb.) takip ederek ve risk değerlendirmelerine göre gerekli önlemleri alarak ürün üretmeyi,
  • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak için her türlü gerekliliği yerine getirmeyi,
  • Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamayı,
  • Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimseyerek çalışanlarımızın; Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini eğitimler ile sağlamak ve bu bilinçle sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını teşvik etmeyi,
  • Güvenilir ve saygın bir çizgide ihtiyaçlara yönelik ilerleyip, iyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve doğaya saygıyı da esas alarak hijyenik şartlarda güvenli ve kaliteli ürünleri son tüketiciye ulaştırmayı,
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini saptayarak en aza indirmek için tüm iş süreçlerimizde son derece hassas hareket etmeyi,
  • Tedarik sürecinde etkin ve verimli adımlarla çalışarak operasyonel verimliliği sağlamayı,
  • Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uyarak sürekli iyileştirme anlayışını hayata geçirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

Üretim Tesisimiz

Şirketimiz 1996 yılında %100 yerli sermaye ile Marmaris, Muğla'da kurulmuş olup bugün farklı sektörlerde 100'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.